Eefje?

Kom praten bij iGrace. Even Sparren om weer fris tegen de situatie aan te kijken of wat langer Praten om tot nieuwe inzichten te komen. Als je een beetje in de knoop bent geraakt met jezelf is de situatie, waardoor dit komt, voor iGrace eigenlijk ondergeschikt. Je huidige 'gedragspatroon', voor het omgaan met, accepteren of verwerken van de situatie is voor iGrace het belangrijkste aanknopingspunt in het ondersteunend proces. iGrace 'is' gedragswetenschap die kijkt naar jouw gedachten/gevoelens, relaties, leefomgeving en communicatie. Probleemoplossend, praktisch en doeltreffend samen werken om deze patronen te herkennen, te accepteren en te veranderen daar waar jij dat wilt. iGrace is er voor volwassenen, jongeren en kinderen. Samen aan de houten tafel (of door middel van een videoverbinding via Skype of VSee). Enthousiast, oprecht, betrokken, duidelijk, creatief, eerlijk en respectvol werken aan jouw zelfoplossendvermogen en bijbehorende zelfvertrouwen. Dat is iGrace.

Sparren, even een andere invalshoek

Sparren

Weg met die blinde vlek. Even sparren zodat jij weer weet wat je echt wilt, opnieuw gefocust bent op datgene waar het daadwerkelijk om gaat.

Soms kun je om allerlei redenen even behoefte hebben aan een snelle bron van (daad)kracht. Bijvoorbeeld wanneer je handen en voeten wilt geven aan beslissingen waarvan je misschien onbewust de uitkomst al weet. Zoals bij het (leren) luisteren naar je lijf bij lichamelijke klachten. Of om doelgericht en slagvaardig keuzes te kunnen maken bijvoorbeeld in je werk of relatie.

Een onafhankelijke invalshoek kan dan net het inzicht of zetje zijn dat je nodig hebt.

Tijd en kosten

Sparren (vanaf 30 minuten)

 • Kinderen/jongeren tot 21 jaar € 12,50 (een uur € 25,00)
 • Volwassenen (21 jaar en ouder) € 17,50 (een uur € 35,00)

Praten, om verder te komen

Wat doe je? Wat denk je? Wat wil jij?

Wil je meer tijd om alles goed te kunnen overzien dan bied iGrace je vrijheid, rust en ruimte in sessies van een uur. Samen op een positieve manier de situatie, je gedrag, gedachte en gevoelens tegen het licht houden zodat je je gedragspatronen gaat herkennen, kunt leren accepteren en te veranderen daar waar jij dat wilt. Samen kijken naar jouw (nieuwe) kansen en mogelijkheden. Wanneer jij je bewust bent van je gedragspatronen, kun je jouw kwaliteiten optimaal benutten en je beperkingen ondervangen.

Praten bij iGrace zorgt ervoor dat de mist optrekt en je met helder zicht weer verder kunt.

Burn-out, (werk)stress, relatieproblemen, rouw-/echtscheidingsverwerking, pesten, faalangst, sociale vaardigheden, weerbaarheid, zelfvertrouwen (onzeker), opvoeding, omgaan met en acceptatie van lichamelijke klachten (fibromyalgie, reuma, ehlers danlossyndroom, hypermobiliteitsyndroom, migraine ... ) zijn onderwerpen die bij iGrace veelvuldig aan de orde komen.

Tijd en kosten

Sessie (60 min)

 • Kinderen/jongeren tot 21 jaar € 25,00.
 • Volwassenen (21 jaar en ouder) € 35,00.

Sessies, een vruchtbaar traject

Sessies

Bij iGrace is de overtuiging dat wanneer je aan een ondersteunend traject begint dit vruchten af moet werpen op korte, maar ook zeker op de lange termijn. iGrace ondersteunt je graag om oude negatieve denkpatronen te doorbreken. Je positieve denkpatronen aan te leren en ervoor in de plaats te zetten. Zodat ook jij weer met een gezonde dosis zelfvertrouwen kan groeien en jezelf verder kunt ontplooien.

Om te komen tot passende coaching bij jouw kracht en kunde, werkt iGrace vanuit empowerment. Het sterker maken van individuen om op die manier de controle over hun eigen leven te vergroten. Dat wil zeggen:

 • Vraaggericht, wat wil jij? Bij vraaggericht werken gaat het om een gezamenlijke inspanning, van jou en iGrace, die erin resulteert dat jij de ondersteuning ontvangt die tegemoet komt aan jouw wensen en verwachtingen en die tevens voldoet aan professionele standaarden.
 • Gedragsgericht, je zit in een situatie. Wat denk je? Wat voel je? Wat doe je? Wat is het gevolg?
 • Oplossingsgericht, praktische handvatten die passen bij jouw kracht en kunde en zo jouw zelfoplossendvermogen en het bijbehorende zelfvertrouwen vergroten.

Deze manier van werken komt voort uit de visie dat jouw persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is met jouw omgeving en dus niet zomaar op zichzelf staat. Wat je omgeving wil, denkt en doet is van invloed op jou en omgekeerd. Hier op een goede manier mee leren omgaan zal zorgen voor een positieve invloed die jij kunt uitoefenen op je eigen leven.

Tijd en kosten

Sessie (vanaf 60 min)

 • Kinderen/jongeren tot 21 jaar € 25,00 (1 uur en 30 min € 37,50)
 • Volwassenen (21 jaar en ouder) € 35,00 (1 uur en 30 min € 52,50)

Kosten, afgestemd op jouw wensen

Tarieven

Tarieven

iGrace hanteert 2 (leeftijds) tarieven.

Sparren

 • Kinderen/jongeren tot 21 jaar € 12,50 (per half uur)
 • Volwassenen (21 jaar en ouder) € 17,50 (per half uur)

Een uur Sparren behoort ook tot de mogelijkheden.

Praten

 • Kinderen/jongeren tot 21 jaar € 25,00 (per uur)
 • Volwassenen (21 jaar en ouder) € 35,00 (per uur)

Sessies

 • Kinderen/jongeren tot 21 jaar € 25,00 (per uur)
 • Volwassenen (21 jaar en ouder) € 35,00 (per uur)

Sessies van anderhalf uur behoren ook tot de mogelijkheden.

Zorgverzekeraar

Zijn de kosten van iGrace declarabel bij je zorgverzekeraar? Het antwoord is, niet meer. De reden heeft onder andere te maken met, dat de consultkosten vaak binnen het standaard eigenrisico van de basisverzekering vielen en dus niet vergoed werden. Dat de aanvullende verzekering niet voldeed aan de voorwaarden die nodig waren om de consultkosten volledig te vergoeden. In de praktijk is het namelijk vaak zo dat de zorgverzekeraar een deel van de consultkosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering en geen volledige dekking geeft.

Bovenstaande was voor iGrace reden genoeg om te stoppen met ieder jaar opnieuw tijd, energie en geld (waardoor hogere tarieven) te steken in het voor elkaar krijgen van declarabele consultkosten. Deze tijd en energie steek ik liever in jou.

De tarieven van iGrace zijn daarom nu (nagenoeg) gelijk aan de 'eigenbijdrage' die de zorgverzekeraar hanteert bij vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Tarieven die tijd en geld goed met elkaar in balans brengt en waarin jij zelf (beter) kunt bepalen wat je wilt.

iGrace, een mooi cadeau om te krijgen en te geven

Een eerste stap zetten kan soms best lastig zijn. Door iGrace cadeau te geven, geef jij op een betrokken manier een steuntje in de rug aan iemand die het kan gebruiken. In je privé omgeving, maar zeker ook aan medewerkers in je bedrijf.

Je kunt iGrace al cadeau geven vanaf € 17,50 een half uur Sparren, een bron van kracht. Voor € 35,00 een uur Praten, een steen verleggen in jouw rivier.

Is het cadeau bedoelt voor iemand jonger dan 21 jaar, dan geldt uiteraard het kinderen/jongeren tarief.

iGrace

Coaching die bij je past

Grace Eijpe-van Eijk
Wilgenstraat 5
Boven Leeuwen

Mobiel

06  36 51 35 64

E-mail

Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak, met een gerust hart, contact op.

Contact formulier

 

 

ontgrendel
Schuif bovenstaande captcha slider naar rechts of ontgrendel hier
iGrace